เปิดตำแหน่ง

เปิดตำแหน่ง

เราโตแล้วโตของทีม ดังนั้นเราต้องการคนใหม่ส่งเรื่องให้กรมสรรพากร ตรวจสอเปิด vacancies และถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถจะปิดหนึ่งหรือหลายตำแหน่งเป็นแน่ อีเมล์พวกเรา...

ความต้องการ:ความรู้ของ MSSQL นะ ASP.NET ได้ เป็นการชุดผลงานของงานของเรา

นักเขียน

ความต้องการ:มีทักษะในการเขียนอ้างอิงข้อความ การชุดผลงาน

Marketer

ความต้องการ:ยการชุดผลงานของการทำงาน

ผู้จัดการของการขายของแผนก

ความต้องการ:ประสบการณ์นะ

ตัวจัดการทางเทคนิคสนับสนุน

ความต้องการ:ความรู้ของเราโปรแกรมและพวกเขารายละเอียด

ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถจะปิดหนึ่งหรือหลายตำแหน่งเป็นแน่ อีเมล์พวกเรา...