Kiểm tra giấy phép

Kiểm tra giấy phép в XMailer 3.0

Kiểm tra giấy phép позволяет оценить технические аспекты вашей рассылки, включая совместимость с различными почтовыми сервисами, а также прохождение спам фильтров.

  • Cổng kiểm tra, kiểm tra kết nối với đi TRA máy chủ. Đọc nhiều ở đây
  • Rác - выбор данного пункта позволяет выполнять тестовую рассылку с применением инструмента уникализации Ваших писем. Подробнее ở đây
  • Kiểm tra thư gửi email từ một kiểm tra tài khoản cho địa chỉ trên, hoặc định hộp thư cho câu trả lời
  • Địa chỉ Email danh Sách để gửi một thử nghiệm thư tín dụng mục editor bạn có thể thêm nhiều địa chỉ
  • Thư kiểm tra - kiểm tra giấy phép trên thấm của thư lọc, nơi nó được gửi từ một kiểm tra tài khoản và đánh giá của bức thư của một thang điểm 10, cũng như đề nghị cho việc chỉnh sửa thiếu sót
  • Xác nhận trong thư được gửi email từ danh sách gửi thư của quy định kiểm tra hộp thư (định hộp thư cho câu trả lời). Có thể lựa chọn để gửi email sau một khoảng thời gian quy định hoặc gửi email.