Khởi động sổ

Khởi động sổ XMailer 3.0

XMailer chạy 3.0, bạn sẽ thấy những bắt đầu từ cửa sổ của chương trình.

Nếu bạn chạy XMailer lần đầu tiên trên máy tính này, bạn cần phải đọc và chấp nhận các thỏa thuận.

Nếu các server được tìm thấy một phiên bản mới của XMailer, bạn nên nhấn nút "Tải các cập nhật" và run phiên bản mới.

Để nhập - click "Tiếp" và đi vào các cửa sổ "Lối vào XMailer".