Сортирање на листата на примачи XMailer 3.0

Сортирање на листата на примачи XMailer 3.0

Сортирање на листата на примачи врз основа на одредени критериуми.

  • Колона
  • Цел -