นิตยสารแจกจ่าย

นิตยสารแจกจ่าย XMailer 3.0

นิตยสารแจกจ่าย содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • ส่ง-ความสำเร็จความพยายามของการส่งจดหมายและทดสอบ mailings
  • เกิดข้อผิดพลาด-ความล้มเหลวที่จะส่งข้อความของเกิดข้อผิดพลาด
  • โปรแกรมองเหตุการณ์-อีกเหตุการณ์อย่างเช่นหยุดชั่วคราวหรือจะเริ่มจดหมายเวียน

อีกฟังก์ชัน:

  • บันทึกแฟ้มบันทึกการทำงาน-บันทึกปูมบันทึกของดิสทริบิวชันแยกเป็นแฟ้ม
  • ชัดเจน-ชัดเจนปูมบันทึกรายการจากปูมบันทึกหน้าต่างแต่เหตุการณ์จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำจนหมดแล้ว หลังจากการเติมคำให้สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ไม่ต้องรักษาคปูมบันทึกรายการทั้งหมดเป็นเสียตลอดกาล!

ตอนที่คุณเลือก"เกิดข้อผิดพลาด"บนแท็บจะกลายเป็ที่มีอยู่ในส่วว่า"ถอดรหัสแฟ้มประเภทข้อผิดพลาด"นะ นี่มู่บ้าส่วนสร้างขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องที่เกิดข้อผิดพลาดและเพื่อช่วยในการไขปัญหา อ่านมากกว่า อยู่ที่นี่