Distribúcia časopisov

Distribúcia časopisov XMailer 3.0

Distribúcia časopisov содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Poslané - úspešný pokus o posielanie listov a test korešpondencia
  • Chyba - nezaslanie text chybového
  • Program podujatí iné podujatia, ako pozastaviť alebo spustiť mailing

Ostatné funkcie:

  • Uložiť denníka - ak chcete uložiť záznam o distribúcii v samostatnom súbore
  • Vymazať - vymazanie záznamov z denníka z log okna, ale udalosti sú uložené v pamäti. Po ukončení programu nie zachovaní denník, všetky položky sú navždy stratené!

Keď vyberiete "Chyby" na karte bude k dispozícii v sekcii "Dekódovanie error". Toto pomocné časti, vytvoril vysvetliť chyby a na pomoc pri riešení problémov. Prečítajte si viac tu