Majalah pengedaran

Majalah pengedaran XMailer 3.0

Majalah pengedaran содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Dihantar - berjaya usaha mengirim surat dan ujian mel
  • Ralat - kegagalan untuk mengirim teks ralat
  • Program peristiwa - peristiwa yang lain, seperti jeda atau mulai mel

Fungsi lain:

  • Simpan log - simpan log pengedaran di file terpisah
  • Jelas - jelas entri log dari log jendela, tapi peristiwa-peristiwa yang disimpan di dalam memori. Selepas selesai program untuk tidak mengekalkan log, semua catatan yang hilang selama-lamanya!

Apabila anda pilih "Kesalahan" tab menjadi yang ada di bahagian "Decoding kesalahan". Ini tambahan seksyen, dicipta untuk menjelaskan kesilapan dan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Baca lagi di sini