Revista de distribució

Revista de distribució XMailer 3.0

Revista de distribució содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Enviat reeixit intent d'enviament de cartes i prova de mailings
  • Error error d'enviar el text de l'error
  • Programa d'actes - altres esdeveniments, com ara aturar o iniciar correu

Altres funcions:

  • Estalviar log - guardar el registre de la distribució en un fitxer separat
  • Clar clar el registre d'entrades des de la finestra de registre, però els fets són emmagatzemats en la memòria. Després de la finalització del programa, per no mantenir el registre, totes les entrades que s'han perdut per sempre!

Quan seleccioneu els "Errors" de la pestanya estigui disponible a la secció "Descodificació error". Aquest auxiliars de la secció, creada per explicar els errors i per a l'ajuda en la resolució de problemes. Llegir més aquí