ชื่อเครื่องมือสร้าง

กำลังสร้างชื่อ в XMailer 3.0

ฟังก์ชั่นของกำลังสร้างชื่อคือสะดวกถ้าคุณต้องการเป็นใหญ่รายชื่อของ senders กับ imitation ของคนคนนึงชื่อของเขา

  • ต้องการเบอร์-จำนวนของที่ถูกสร้างชื่อ
  • เพศ-เพศของที่ถูกสร้างชื่อ
  • คำสั่ง-คำสั่งขอชื่อและนามสกุลที่ถูกสร้างขึ้นชื่อ
  • คนรุ่น-เริ่มการสร้างระบวนการตามที่อยู่เหนือการตั้งค่า