Nama generator

Nama-nama menjana в XMailer 3.0

Fungsi menjana nama-nama adalah mudah jika anda memerlukan senarai besar penghantar dengan tiruan nama seseorang.

  • Diperlukan nombor - nombor yang dihasilkan nama-nama
  • Gender jantina dihasilkan nama
  • Perintah - perintah nama dan nama dalam nama-nama yang dihasilkan
  • Generasi - mulai proses generasi menurut di atas setting