Item editor

Item editor XMailer 3.0

Item editor - это вспомогательное окно для редактирования списков строк.

  • Senarai baru - membuat senarai baru dan hapuskan tua senarai
  • Beban - beban senarai dari file
  • Simpan - menyelamatkan senarai untuk sebuah file
  • Daftar nama - nama generator. Baca lagi di sini