आयटम संपादक

आयटम संपादक XMailer 3.0

आयटम संपादक - это вспомогательное окно для редактирования списков строк.

  • नवीन यादी - नवीन तयार यादी आणि हटवा जुन्या यादी
  • लोड लोड यादी पासून फाइल
  • Save - जतन यादी फाइल
  • यादीत नावे नाव जनरेटर. अधिक वाचा येथे