הפריט העורך

הפריט העורך XMailer 3.0

הפריט העורך - это вспомогательное окно для редактирования списков строк.

  • רשימה חדשה - ליצור רשימה חדשה ולמחוק את הרשימה הישנה
  • עומס - עומס ברשימה של קובץ
  • שמור - שומר את הרשימה לקובץ
  • הרשימה של שמות - השם גנרטור. קרא עוד כאן