Уредник примачот

Уредник примачот XMailer 3.0

Уредник примачот предназначен для создания нового получателя, так и редактирования уже существующего. Также для адреса верификација да постои.

  • Е-пошта - е-маил адреса на примачот
  • Име - поле обично се користи за име на примачот
  • Сајтот е подрачје кое вообичаено се користи за внесување на податоци за примачот сајт
  • Field1 е произволно поле се користи на дискреција на
  • Field2 е произволно поле се користи на дискреција на
  • Проверете адреса - Check the current адресата на примачот да постои. Дополнителна алатка. Прочитај повеќе овде.