Grundläggande funktioner XServers v2.0

XServers - automatiska system installer 4.5 för Makt MTA VDS-server.
I ett par klick konfigurerat en fungerande smtp-server för e-nyhetsbrev.
Det finns möjlighet till konfiguration av DNS-poster och står för distributionen.

Installera PMTA 4.5

Du måste fylla i data-server och starta installationen, XServers kommer automatiskt att installera och starta servern för distribution.

Konfigurera DNS-poster

Automatisk inställning av DNS-poster i DNS-Hanteraren. Du behöver bara registrera dig på domänregistreringsföretag adressen för DNS-Hanteraren. Om det behövs, poster kan redigeras manuellt.

Installation av SMTP-konton

Automatisk installation av SMTP-konton på servern, lätt att redigera, skapa, lossning, i XMailer. Detta är endast en kortfattad beskrivning av samtliga optioner XServers!

XServers ladda ner v2.0

Slösa inte dyrbar tid på rutinarbete, XServers kommer att göra allt för Dig!