Chức năng cơ bản XHeater v2.0

XHeater - hoàn toàn tự động, thiếu máu tiến máy chủ cho gửi giấy phép.
Chỉ trong vài cấu hình thuật toán ấm lên và cấu hình mọi khía cạnh của những công việc.
Các chức năng là liên tục được mở rộng và cập nhật.

Công việc nhé

Tải về máy chủ, để khởi động, và chỉ giảm thiểu những chương trình, nó, nó phù hợp với thế giới thiệu thuật toán.

Điều chỉnh của thuật toán

Bạn có thể yêu cầu bất kỳ thuật toán một ấm lên để giữ ấm lên mẫu và sử dụng chúng khi nóng lên trên máy chủ khác.

Giả của con người hành động

Đọc email, trả lời tin nhắn gửi đến, kéo từ các thư mục "rác" đang đi bộ trên đường dẫn - tất cả điều này cho phép để tạo thành tích cực đánh máy chủ, và đôi khi để sửa chữa một danh tiếng hư hỏng!

Tải về XHeater v2.0

Đừng lãng phí thời gian quý báu vào công việc thường xuyên, XHeater sẽ làm mọi thứ cho Anh!