توابع اساسی XHeater v2.0

XHeater - اتوماتیک progressi سرور برای ایمیل و توزیع.
فقط در چند کلیک تنظیم الگوریتم های گرم کردن و پیکربندی تمام جنبه های کار.
این قابلیت به طور مداوم در حال گسترش و به روز رسانی.

کار آفلاین

دانلود سرور به گرم کردن و فقط به حداقل رساندن برنامه های آن را مطابق با معرفی الگوریتم.

تنظیم خوب از الگوریتم

شما می توانید بپرسید هر الگوریتم گرم کردن برای نگه داشتن گرم کردن قالب و استفاده از آنها در هنگام گرم کردن در سرور های دیگر.

تقلید از اقدامات بشر

خواندن ایمیل, پاسخ به پیام های دریافتی کشیدن از پوشه "دادن" در حال راه رفتن بر روی لینک کلیک کنید - همه این اجازه می دهد تا به شکل یک امتیاز مثبت سرور و گاهی اوقات برای رفع آسیب دیده شهرت!

دانلود XHeater v2.0

نمی اتلاف وقت گرانبها را در کار معمول XHeater همه چیز را برای شما!