खुला स्थान

खुला स्थान

हामी बढ्न र बढ्न, हाम्रो टीम । त्यसैले, हामी आवश्यक नयाँ कर्मचारीहरु । बाहिर जाँच खुला रिक्त र तपाईं लाग्छ भने तपाईं गर्न सक्छन् नजिक एक वा धेरै स्थान पक्का हुन हामीलाई इमेल...

आवश्यकताहरु: ज्ञान MSSQL, ASP.NET. एक पोर्टफोलियो को हाम्रो काम हो ।

लेखक

आवश्यकताहरु: कौशल लेखन सन्दर्भ पदहरू. पोर्टफोलियो ।

बाजार

आवश्यकताहरु: पोर्टफोलियो को काम ।

प्रबन्धक को बिक्री विभाग

आवश्यकताहरु: अनुभव छ ।

प्रबन्धक प्राविधिक समर्थन

आवश्यकताहरु: ज्ञान हाम्रो कार्यक्रम र आफ्नो विवरण ।

तपाईं लाग्छ भने तपाईं गर्न सक्छन् नजिक एक वा धेरै स्थान पक्का हुन हामीलाई इमेल...