Отворени позиции

Отворени позиции

Ние расте и расте нашиот тим. Затоа, ние треба нови вработени. Проверете го отвори работни места, и ако мислите дека може да се затвори една или неколку позиции, бидете сигурни ни e-mail...

Услови: Познавање на MSSQL, ASP.NET. Портфолио на нашата работа.

Писател

Услови: Вештини за пишување референца текстови. Портфолио.

Продажби

Услови: Портфолио на работа.

Менаџер на продажниот Оддел

Услови: Искуство.

Менаџер за техничка поддршка

Услови: Знаење на нашите програми и нивните детали.

Ако мислите дека можете да затвори една или неколку позиции, бидете сигурни ни e-mail...