Ανοιχτές θέσεις εργασίας

Ανοιχτές θέσεις εργασίας

Μεγαλώνουμε και μεγαλώνει η ομάδα μας. Ως εκ τούτου, μας χρειάζονται οι νέοι εργαζόμενοι. Διαβάστε με ανοιχτό σε κενές θέσεις και αν πιστεύετε ότι μπορείτε να κλείσετε μία ή περισσότερες κενές θέσεις εργασίας, να είστε βέβαιος να στείλτε μας ένα email...

Απαιτήσεις: Γνώση MSSQL, ASP.NET. Το χαρτοφυλάκιο έργων.

Συγγραφέας

Απαιτήσεις: Δεξιότητες γραφής κείμενα αναφοράς. Το χαρτοφυλάκιο.

Έμπορος

Απαιτήσεις: Χαρτοφυλάκιο έργων.

Ο διευθυντής του τμήματος πωλήσεων

Απαιτήσεις: Εμπειρία.

Διευθυντής εκείνους υποστήριξης

Απαιτήσεις: Γνώση των προγραμμάτων μας και τους ιδιαιτερότητες.

Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να κλείσετε μία ή περισσότερες κενές θέσεις εργασίας, να είστε βέβαιος να στείλτε μας ένα email...