ചെലവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈസൻസുകൾ

ലൈസൻസുകൾ are granted for a period of 1 year. Also you are തലക്കെട്ടിൽ free updates.

പട്ടിക വില of the program

പേര് വില The term of the license ഭാവി അപ്ഡേറ്റുകൾ
XMailer 5000 Buy for 2990 തീര്ക്കാം 1 വർഷം സൗജന്യം
XServers 5000 Buy for 2990 തീര്ക്കാം 1 വർഷം സൗജന്യം
XHeater 6000 Buy for 2990 തീര്ക്കാം 1 വർഷം സൗജന്യം
XDomains 2500 ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക for 1990 തീര്ക്കാം 1 വർഷം സൗജന്യം

We have one for the purchase of a set of programs to 30% ചെലവ് അങ്ങനെ full set of four പരിപാടികൾ ആണ്. മാത്രമല്ല ഒരു ഇടപാടിൽ; എന്നാൽ വഴി നടപ്പാക്കാൻ പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ. We recommend the purchase complete kit പരമാവധി പ്രാബല്യത്തിൽ വേണ്ടി and വിവരിച്ച ആശയം നമ്മുടെ പദ്ധതി ഇവിടെ.

Discounts when buying a software package <<ഇവിടെ>>.

How to buy?

തിരഞ്ഞെടുത്ത് intercouse ഉൽപ്പന്നം, click the link by clicking on the link with the price and pay on the page of the പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കള്.പണം.

ശേഷം ബന്ധപ്പെടുക സാങ്കേതിക പിന്തുണ to activate the license. Everything!!! You can use our software to perform ഇമെയിൽ mailings.

It is also possible to pay via other payment services, please contact നമ്മുടെ സാങ്കേതിക പിന്തുണ.

Payment methods:

 • കള് പണം
 • Visa/Mastercard/Maestro
 • Webmoney (WMR,WMZ,WME,WMU)
 • PayPal
 • വിക്കിപീഡിയ, മറ്റു cryptocurrencies

കോർപ്പറേറ്റ് ലൈസൻസ്

At companies where several people are engaged in marketing, there is often a need to install the software on multiple computers. We offer കോർപ്പറേറ്റ് packages that allow you to save ഗണ്യമായി compared to buying a normal ലൈസൻസ്.

 • 2 ലൈസൻസ് *30% discount
 • 3 അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലൈസൻസുകൾ *50% discount

*the number of ലൈസൻസുകൾ is considered a one-time purchase and the discount applies to രണ്ടാം തുടർന്നുള്ള ലൈസൻസ്.

Payment methods:

 • കള് പണം
 • Visa/Mastercard/Maestro
 • Webmoney (WMR,WMZ,WME,WMU)
 • PayPal
 • Bitcoin