मुख्य विन्डो XMailer 3.0

मुख्य विन्डो XMailer 3.0

लगइन पछि, XMailer, तपाईं देख्न हुनेछ, को मुख्य काम विन्डो कार्यक्रम छ । यहाँ तपाईं बनाउन र आफ्नो सम्पादन newsletter.