החלון הראשי XMailer 3.0

החלון הראשי XMailer 3.0

לאחר התחברות, XMailer, תוכלו לראות את העבודה העיקרי חלון של תכנית. הנה לך ליצור ולערוך את העיתון שלך.