Το κύριο παράθυρο XMailer 3.0

Το κύριο παράθυρο XMailer 3.0

Μετά την είσοδο στο σύστημα XMailer, μπροστά σας ανοίγει το κύριο παράθυρο εργασίας του προγράμματος. Εδώ μπορείτε να δημιουργείτε και επεξεργάζεστε το ενημερωτικό δελτίο σας.