सम्पादक, XMailer 3.0

सम्पादक, XMailer 3.0

विषय सम्पादक प्रयोग गरिन्छ सिर्जना गर्न र सम्पादन गर्न विषय सूची छ ।

  • नयाँ सूची बनाउन नयाँ सूची र मेट्न पुरानो
  • Save - बचत हालको सूची मा एक अलग फाइल
  • लोड - लोड सूची देखि एक अलग फाइल
  • उत्पन्न पाठ देखि पत्र को पुस्ता देखि, को प्रस्ताव मा पाठ को पत्र
  • यो पुस्ता को कुञ्जी उत्पन्न कुञ्जी शब्द देखि generirovanie text. Read more यहाँ