Уредник на XMailer 3.0

Уредник на XMailer 3.0

Темата уредник се користи за да креирате и уредување на списокот на теми.

  • New list - за да креирате нова листа) и избришете ги старите
  • Save - за да ги зачувува тековната листа во посебна датотека
  • Оптоварување на оптоварување на листата од посебна датотека
  • Генерирање од текстот на писмото генерација од предлозите во текстот на писмото
  • Генерирање на клуч за генерирање на клучен збор од generirovanie текст. Прочитај повеќе овде