Ο αρχικός παράθυρο

Ο αρχικός παράθυρο XMailer 3.0

Εκτελώντας XMailer 3.0, μπροστά σας θα ανοίξει ο αρχικός παράθυρο του προγράμματος.

Αν τρέχετε XMailer πρώτη φορά στον υπολογιστή σας, τότε θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τη συμφωνία.

Εάν ο διακομιστής θα εντοπίστηκε φρέσκια έκδοση XMailer, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Download ενημέρωση" και να ξεκινήσει μια νέα έκδοση.

Για την είσοδο στο σύστημα, κάντε κλικ στο κουμπί "Next" και μεταβείτε στο παράθυρο "Η είσοδος στο XMailer".