ورود به XMailer

Окно входа в систему XMailer 3.0

در این پنجره شما باعث خواهد شد برای ورود به یک نام کاربری و رمز عبور در سیستم. اگر شما وارد کرده اید به درستی تمام اطلاعات شما را ببینید پنجره اصلی.

اگر شما هنوز ثبت نام با XMailer کلیک کنید "ثبت نام" و تکمیل روش

اگر شما به یاد داشته باشید اطلاعات ورود خود را در XMailer با کلیک بر روی "فراموشی رمز عبور" خود را وارد کنید نام کاربری و آدرس پست الکترونیکی ارائه شده در هنگام ثبت نام. پس از عمل از دسترسی بازیابی و دریافت به ایمیل شما نامه با اطلاعات ورود به سیستم شما می توانید دوباره وارد شوید.