Parser stron

Parser stron XMailer 3.0

Parser stron предназначен для сканирования списка сайтов на наличие емейл адресов.

Menu

  • Nowy listę stron internetowych - tworzenie nowej listy stron do analizowania
  • Zapisz listę stron internetowych - zapisać bieżącą listę stron internetowych w osobnym pliku
  • Pobierz listę stron internetowych do pobrania lista stron z pliku
  • Lista stron z bazy odbiorców - zobacz listę plików z listy odbiorców, z sekcji WWW

Opis funkcjonalności i działania parsera stron

  • Link - dodawanie łącza do strony internetowej, do analizowania, jeśli pole jest puste i kliknij przycisk dodaj, otworzy się edytor elementów, gdzie można dodać lista stron internetowych. Подробне tutaj
  • Max. wątków - parametr określający maksymalną ilość паралелльных procesów skanowania listy stron
  • W obrębie domeny - parametr określający zasady dodawania nowych linków do listy stron do skanowania, tylko należących do domeny zeskanowanej linki
  • Max. głębokość - parametr określający głębokość skanowania wstępnego listy stron internetowych. Najlepiej instalować równym 3-4-5