تمدید طلا مجوز XMailer

پنجره اصلی XMailer 3.0

مزایای استفاده از طلا مجوز

  • همزمان اجرای هر تعداد نسخه از نرم افزار بر روی یک کامپیوتر تحت یک ورود
  • برخی از ویژگی های بدون خرید XServers XServers (کاهش منابع, آمار فرار)
  • ایجاد سرور ارسال بر اساس EXim.
  • وجود دارد هیچ محدودیتی در تعداد از موضوعات در لیست پستی.
  • این لیست به طور مداوم در حال گسترش...