Tidningen distribution

Tidningen distribution XMailer 3.0

Tidningen distribution содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Skickade ett framgångsrikt försök med att skicka brev och utskick test
  • Fel - fel för att skicka sms: a av fel
  • Programmet händelser - andra händelser, såsom pausa eller starta e-post

Andra funktioner:

  • Spara loggen spara loggen för distribution i en separat fil
  • Clear - radera loggposter från logg-fönstret, men de händelser som är lagrade i minnet. Efter slutförandet av programmet för att inte bibehålla den log, alla poster är förlorade för evigt!

När du väljer "Fel" - fliken blir tillgänglig i avsnittet "Avkodning fel". Detta extra avsnitt, skapad för att förklara de fel och att stöd i att lösa problem. Läs mer här