Revista shpërndarjes

Revista shpërndarjes XMailer 3.0

Revista shpërndarjes содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Dërguar - i sukseshëm për dërgimin e letrave dhe test mailings
  • Gabim - dështimi për dërgoni tekstin e gabimit
  • Programi i ngjarjeve - ngjarje të tjera, të tilla si ndërprerja ose të fillojë postare

Funksionet e tjera:

  • Ruani log - ruani log të shpërndarjes në një file të veçantë
  • Qartë qartë log shënimet nga ditari dritare, por ngjarjet janë të ruajtura në kujtesë. Pas përfundimit të programit, për mos mbajtjen e ditarit, të gjitha shënimet janë të humbur përgjithmonë!

Kur ju zgjidhni "Gabimet" tab të bëhet në dispozicion në seksionin "Deshifrim gabim". Kjo ndihmëse neni, e krijuar për të shpjeguar gabimet dhe për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve. Lexo më shumë këtu