पत्रिका वितरण

पत्रिका वितरण XMailer 3.0

पत्रिका वितरण содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • पठाए - सफल प्रयास पठाउने पत्र र परीक्षण मेल
  • त्रुटि - विफलता पठाउन पाठ त्रुटि
  • कार्यक्रम घटनाहरू - अन्य घटनाहरू यस्तो पज वा पत्राचार सुरु

अन्य कार्य:

  • लग बचत गर्नुहोस् - बचत लग को वितरण मा एक अलग फाइल
  • खाली - खाली लग प्रविष्टि देखि लग सञ्झ्याल, तर घटनाहरू छन्, स्मृति भण्डारण छ । को पूरा पछि, यो कार्यक्रम को लागि छैन लग कायम, सबै प्रविष्टिहरू गुमाएका छन् forever!

जब तपाईं चयन गर्नुहोस् "त्रुटिहरू" ट्याब मा उपलब्ध हुन्छ खण्ड "Decoding त्रुटि". यो सहायक खण्ड, सिर्जना व्याख्या गर्न त्रुटिहरू र सहायता गर्न समस्या सुलझाने मा. Read more यहाँ