Списание списък

Списание списък XMailer 3.0

Списание списък содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Изпратени - успешните опити за изпращане на писма и тестови съобщения
  • Грешка - неуспешни опити за изпращане на текста за грешки
  • Софтуерните събитието - други събития, като например поставяне на пауза или стартиране на изпращане на

Други характеристики:

  • Запишете в дневника - Поддържане на регистър списък на отделен файл
  • Почистване - почистване на записи от дневника на прозореца на дневника, но събитието се запазват в паметта. След приключване на работата на програмата, при несохранении регистър, всички документи се губят безвъзвратно!

При избора на раздела "Грешки", става достъпна за раздел "Разчитане на грешки". Това е допълнителен дял, създаден за обяснение на грешки, а също и за помощ при решаване на проблеми. Повече тук