Kodi brez по ключевому слову

Kodi brez по ключевому слову

Një funksion të gjenerimit të tekstit sipas fjalës kyçe të përdorura për të plotësuar ose hollimit me tekstin e letrën tuaj. Puna është e bazuar në parimin e markov-it Zinxhirë. Kur ju të hyjë fjalë kyçe ju jeni querying në motor kërkimi Yandex, pasi rezultatet e kërkimit është parsed për praninë e tekstit dhe përgatitur Fjalor. Kur të gjeneruar, teksti është bërë në parimin e markov-it zinxhirë dhe ne kemi një absolutisht teksti unik, por si rregull, krejtësisht të lirë nga kuptimi. Ky funksion nuk ka të shtoni një kuptim të shkronjës, por ka për qëllim për paksimin-mail me teksti unik.

  • Çelësi kyç fjalë apo fraza kyçe, të cilat do të kuptoj nga rezultatet e kërkimit (e lexuar, të kërkimit, të lirë email newsletter në Moskë)
  • Personazhet - numrin e shkronjave në të krijuara tekst, default është 1000 Cope
  • Mbledhja e fjalëve është fillimi i analizimit të rezultateve të kërkimit, merr rreth 5 minuta për analizë gramatikore dhe hartimin e një fjalori
  • Kodi brez - запуск алгоритма генерации текста по принципу Цепей Маркова