Emri generator

Gjenerimin e emrave в XMailer 3.0

Një funksion të gjenerimit të emrave është i përshtatshëm në qoftë se ju keni nevojë për një listë të madhe të senders me një imitim të emrin e një personi.

  • Kërkohet numër - numri i të krijuara emrat
  • Gjinore - gjinore e krijuara emri
  • Urdhri mënyrë që të emrit dhe mbiemrit në të krijuara emrat
  • Prodhimi - duke filluar prodhimin proces sipas mbi cilësimet