यो साधारण नाम

उत्पन्न नाम в XMailer 3.0

एक समारोह उत्पन्न नाम सुविधाजनक छ भने तपाईं आवश्यक एक ठूलो सूची को प्रेषकहरू को एक अनुकरण गर्दै एक व्यक्तिको नाम हो ।

  • आवश्यक संख्या - को संख्या उत्पन्न नाम
  • लिङ्ग - लिङ्ग को उत्पन्न नाम
  • क्रम - क्रम को नाम र थर मा उत्पन्न नाम
  • पुस्ता - सुरु पुस्ता प्रक्रिया अनुसार माथि सेटिङ