Нэр үүсгүүр

Бий нэр в XMailer 3.0

Функц нь бий нэр нь тохиромжтой хэрэгтэй бол том жагсаалт илгээгч нь дуураймал нь хүний нэр.

  • Шаардлагатай тоо - тоо бий нэр
  • Жендэрийн жендэрийн нь бий нэр
  • Хувьцаа - хувьцаа-ийн нэр, овог, нэр бий
  • Generation - эхлэх үеийн үйл явцын дагуу дээрх тохиргоо