השם גנרטור

יצירת שמות в XMailer 3.0

פונקציה של יצירת שמות נוח אם אתה צריך רשימה גדולה של שולחי עם חיקוי של שמו של האדם.

  • המספר הנדרש - מספר שנוצר שמות
  • מין - מגדר שנוצר שם
  • סדר - סדר שם פרטי ושם משפחה במצב שנוצר שמות
  • הדור מתחיל את תהליך יצירת לפי ההגדרות לעיל