Γεννήτρια ονόματα

Δημιουργία ονομάτων в XMailer 3.0

Η λειτουργία δημιουργία των ονομάτων είναι χρήσιμη όταν χρειάζεται να πάρει μια μεγάλη λίστα αποστολέων με προσομοίωση του ονόματος του ατόμου.

  • Η απαιτούμενη ποσότητα - ποσότητα παράγονται από ονόματα
  • Φύλο - φύλο ανήκουν παράγονται από ονόματα
  • Η σειρά - η σειρά των όνομα και το επώνυμο σε генерированных ονόματα
  • Δημιουργία - εκτέλεση της διαδικασίας της παραγωγής σύμφωνα με την ανωτέρω ρυθμίσεις