Генератор на имена

Генериране на имена в XMailer 3.0

Функция за генериране на имена е полезен, когато е необходимо за получаването на голям списък от подателя с имитация на името на лицето.

  • Необходимото количество - брой, генерирани имена
  • Пол - полова принадлежност, генерирани имена
  • Ред - ред на местоположението на името и фамилията в генерированных имена
  • Генериране - в началото на процеса на генериране според вышеприведенным настройки