Elementet redaktør

Elementet redaktør XMailer 3.0

Elementet redaktør - это вспомогательное окно для редактирования списков строк.

  • Ny liste for å opprette nye listen, og slette den gamle listen
  • Load - legg i liste fra fil
  • Lagre - lagrer listen til en fil
  • En liste over navn - name generator. Les mer her