เครื่องคิดเลขดิสทริบิวชัน

ระยะของโปรแกรมสำหรับระดับเสียงของคุณฐานของผู้รับ

สำหรับกำหนดจำนวนเงินโดบประมาณของคุณฐานของผู้รับ: ผู้รับ

เพื่อให้ผลการทดสอบป้อนชื่อขนาดของฐานข้อมูลของผู้รับ...