پایگاه آدرس ایمیل

База адресов XMailer 3.0

در این پنجره شما می توانید دانلود گیرندگان از بانک اطلاعاتی ما از سازمان.
برای این کار شما نیاز به انتخاب شهر مورد علاقه و همچنین جالب headings.

پس از این مراحل دکمه فعال خواهد شد -

برای انتقال دریافت آدرس کلیک کنید

ما نگه داشتن پایگاه داده در سیستم ما و بنابراین شما دریافت تنها واقعی گیرندگان.

توجه داشته باشید: با وجود بالا ارتباط پایگاه داده های مخاطبین به صورت پستی ما توصیه می شود قبل از هر پستی به استفاده از جستجوگر آدرس های پست الکترونیکی که در حال جاسازی شده در XMailer 3.0. ادامه مطلب در اینجا.