Η βάση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων

База адресов XMailer 3.0

Σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να κατεβάσετε παραλήπτες με τη βάση μας οργανώσεις.
Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε το συμφέρον της πόλης, καθώς και ερωτήσεις που τίτλων.

Παρακολουθούμε актуальностью βάσεις δεδομένων στο σύστημα μας και ως εκ τούτου, μπορείτε να πάρετε μόνο επίκαιρα παραλήπτες.

Προσοχή: παρά την υψηλή συνάφεια με τις βάσεις τους παραλήπτες για την αποστολή, θα Σας προτείνουμε πριν από κάθε γυμνές να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ελέγχου ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που βασίζεται στο XMailer 3.0. Διαβάστε περισσότερα εδώ.