دانلود حساب

دانلود حساب XMailer 3.0

برای صرفه جویی در وقت ما با ارائه کاربران با بانک اطلاعاتی حساب های آماده برای دانلود.

مطابق با حساب کاربری شما در دسترس حساب در حد.

اگر شما به حد, لطفا تماس با پشتیبانی فنی برای افزایش حد.

برای دریافت حساب مورد نظر را انتخاب كنید دامنه حساب و اگر آنها در دسترس هستند در پایگاه داده برای دانلود فقط کلیک کنید "دانلود"را فشار دهید.
بهتر است برای نگه داشتن آنها را در یک فایل جداگانه با فشار دادن دکمه
دریافت لحظه ای به حساب شما در لیست سمت راست.
برای اعمال حساب با کلیک کردن بر روی دکمه

Важно: даже отменив скачивание, после получения, вы все равно уменьшили Ваш лимит на количество полученных аккаунтов, отменить это действие нельзя. حساب предоставляются одному пользователю. Это означает, что скачав аккаунты, только вы сможете ими пользоваться.